تچاد
منو موبایل

تچاد

درباره ما | تچاد

درباره شرکت تعاونی چادرملو

شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو در تاریخ 1393/03/28 تحت شماره 1255 و شناسه ملی 14004149595 در دفتر داخلی ثبت شرکت‌ها و با تائیدیه شماره 987/ت مورخ 1393/03/08 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اردکان به ثبت رسیده است.

دفتر مرکزی

فروشگاه