تچاد
منو موبایل

تچاد

منشور اخلاقی | تچاد

منشور اخلاقی

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان می‌باشد و به منظور پاس‌داشت حس نوع دوستی و تکریم انسانی و نظر به اهمیت معرفت، بصیرت و کرامت در اعتلای فرهنگ و تمدن اسلامی- ایرانی، ما مدیران و کارکنان شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو متعهد می‌گردیم اصول زیر را در انجام فعالیتهای کاری در نظر داشته و همواره در مسیر دستیابی به اهداف آرمانی این شرکت بی‌وقفه تلاش و جدیت داشته باشیم :

 • مهرورزی، رازداری، برخورد صمیمانه، نظم، انضباط اجتماعی و وجدان کاری را در محیط کار حاکم نموده و این امر را عامل اساسی در افزایش بهره‌وری تلقی می‌نماییم.
 • به کار در شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو افتخار می‌کنیم و نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئولیت نموده و متعهد می‌شویم در انجام وظایف خود کوتاهی نکنیم.
 • قانونمندی و قانون مداری شعار ما نیست، ما در عمل به آن پایبندیم و به رعایت آن معتقدیم.
 • رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف در ارائه خدمات را اساس و مبنای کار قرارداده و از گرایش به منافع و علایق شخصی و یا گروهی پرهیز می‌نماییم.
 • اجتناب از هر گونه مظاهر فساد اداری و امانت داری و استفاده صحیح از تجهیزات و امکانات اداری و کاری و پرهیز از اسراف و هر گونه اقدام غیر مرتبط کاری در ساعات کاری را وظیفه اخلاقی و شرعی خود می‌دانیم.
 • ظاهر آراسته موجب افزایش عزت نفس، احترام و نشاط در همکاران و مراجعان می‌شود و از این جهت برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد.
 • زمان، متاعی برتر از گوهر است بدین سبب، وقت ما و مراجعان ارزشمند بوده و از تأخیر در انجام امور پرهیز می‌کنیم.
 • سعی می‌کنیم از مراجعان با گشاده‌رویی استقبال نموده و رضایت آنان را موجب افزایش انگیزه در کار بدانیم.
 • به هم فکری و مشارکت برای اصلاح روش‌های انجام کار و ارتقاء سطح کیفیت خدمات خود نیاز داریم.
 • برای افزایش کارایی ارتقاء بهره‌وری و جلب رضایت ارباب رجوع از طریق خودباوری، آموزش، خلاقیت و نوآوری آگاهانه خواهیم کوشید.
 • تقویت روحیه انتقاد پذیری و بهره مندی از انتقادات سازنده جهت بهبود عملکرد را سرلوحه خویش قرار می‌دهیم.
 • ترجیح منافع سازمانی بر منافع شخصی و رعایت حریم شخصی افراد و حفظ اسرار آنها پایبندیم.
 • درک صحیح اهداف مجموعه و تلاش به منظور همسویی اهداف فردی با آن را وظیفه خود می‌دانیم.

مدیران و کارکنان شرکت تعاونی مصرف کارکنان مجتمع صنعتی چادرملو